Vår mail-adress

onsdag 3 november 2010

Hur många frön kan det finnas i en grankotte?

Vi har tagit in grankottar och i värmen har kottarna öppnat sig.
Har en kotte mer än 10 frön?
Vi skattar hur många frön en kotte kan innehålla. Vi räknar 10 frön och jämför med alla frön från kotten. Vi kommer fram till att en kotte har fler än 20 frön, många fler.

Äpplet: Hur många frön finns i Äpplet? Vårt äpple hade 7 frön.
”Lönnäsan” har bara ett frö.
Vi planterar granfrö, äppelkärnor och lönnäsor.
Det ska bli roligt att se vilket av fröna som kommer att gro först.

Kristina på lingonet

Inga kommentarer: