Vår mail-adress

måndag 20 september 2010

MönsterVi har haft ”matteglasögonen” på oss och letat efter cirkelformer på vår förskola. Barnen har upptäckt cirklar som t ex klockor, runda fönster och pallar. Vi har även tittat på mönster som innehåller cirklar. I små grupper (3 barn) har barnen sedan själva ritat mönster med cirklar i olika storlekar.
Att rita tillsammans i en liten grupp  ledde till många roliga och kluriga funderingar kring cirklar och mönster.

Anki på Lingonet

fredag 10 september 2010

Cirklar

Barnen på avdelningen Hallonet har börjat prata mycket om runda saker. Tex. att vi sitter i en ring på samlingen, fönstren i dörrarna är runda, bollen är rund, sandkakan är rund m.m. Detta tog vi fasta på. Vi uppmärksammar barnen på om de har, använder eller gör runda saker i sin lek eller om de ser runda saker i omgivningen. Vi vuxna använder både ordet rund, cirkel och ring för att de ska höra att samma sak kan ha olika namn beroende på plats och situation. I samband med detta har vi tillverkat runda cirklar av färgade piprensare Dessa har vi hängt upp i vårt runda hjul som hänger i taket på avdelningen.
Så här blev detta:
Fina och färgglada runda cirklar.

Fint med svävande cirklar.
Jill på Hallonet

måndag 6 september 2010

Vi dukar


Två barn dukar middagsbordet varje dag. De får börja med att hämta disk i köket och sortera in bestick i besticklådor, stora och små gafflar, knivar och skedar. När de dukar bordet lägger de kniven till höger och gaffeln till vänster om tallriken, när vi har soppa lägger vi skeden till höger om tallriken.

Kristina på Lingonet

onsdag 1 september 2010

Bokmärke


Vi har börjat terminen med att 3-5 åringarna har fått göra namnkort och bokmärken. Namnkorten ska vi ha som placeringskort när vi dukar borden och bokmärken får barnen ta hem. På korten har barnen fått skriva sina namn, en gång på datorn och en gång med en penna. Sedan har de fått trycka olika symboler (stjärnor, hjärtan, blommor, och fjärilar) i papper från tidningar. De har sedan valt att klistra upp t.ex. 5 symboler eftersom deras namn har 5 bokstäver eller 4 symboler för att man är 4 år eller 4 symboler för att de är 4 medlemmar i familjen o.s.v. Barnen har själva valt vad symbolerna står för.
                                                                                                                   
Kristina på Lingonet