Vår mail-adress

måndag 17 februari 2014

Upp & ner med Lilla Anna.

Vi har börjat jobba med boken "Lilla Anna leker med bollar". Vårt mål är att genom sagan ge barnen möjligheter att uppleva begreppen upp, ner, bakom, framför, under, över osv. Detta genom att använda en stor, gul boll, precis som Lilla Anna, och genom att titta på bilderna i sagan. 


Lilla Anna har hoppat upp på bollen.


Lilla Anna har hoppat ner från bollen.Ute försöker vi hitta tillfällen att uppleva begreppen.
Vi springer t.ex. uppför kullen.Vi står uppe på kullen.Vi springer nerför kullen.Ur Lpfö 98/10
"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning..."

Hälsningar Gina Jessica Jill Kristina.