Vår mail-adress

tisdag 28 december 2010

Knattematte på andra villkor!

Projektet knattematte som inleddes augusti 2010 anser vi nu om inte avslutat, så i alla fall vilande, eftersom vi inte fått medel att fortsätta.
Vi kommer givetvis att arbeta vidare med matte, men inte i projektform. Vår önskan är egentligen att få fortsätta med att utveckla arbetsformer, metoder och idéer som vi fått under projektets gång.
Vår förhoppning är att vår matteblogg ska leva vidare, gärna tillsammans med er som läser den.Vi kan tillsammans utbyta tankar, idéer och få inspiration till fortsatt arbete

torsdag 2 december 2010

Balansvågen

Med en enkel balansvåg kan barnen väga olika föremål och jämföra vikter mot varandra. Barnen kan på ett konkret sätt påverka vägningen genom att fylla eller ta bort vikt. Att få jämvikt är den grundläggande principen för ekvationerJessica Gran Ljungcrantz, Lingonet