Vår mail-adress

tisdag 19 november 2013

Stor och liten!

En förmiddag när vi var ute på gården och lekte hittade barnen några brädor i det höga gräset. Dessa ville de genast bära runt och flytta på. De måste ha legat i gräset ganska länge eftersom de satt fast i marken och var lite svåra att flytta. Man fick ta i lite grann.
 
 
Men bärandet kom av sig för under en av brädorna låg det något som var mycket mer spännande, nämligen ett par maskar. En liten och smal, och en stor och tjock.
 

 
Samtal om stor/ liten och smal/ tjock uppstod. Det blev även samtal om vad maskarna kunde tänkas göra under brädan. Sedan var det ju spännande att bara titta på hur de såg ut och hur de rörde sig. Så var det ju lite äckligt att de lämnade spår av slem i "frökens" hand.
Strax bredvid kröp det plötsligt upp en skalbagge ur ett litet hål i marken. Vad gjorde den där? Kanske var det där den hade sitt hus?


Ur Lpfö98/10: 
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Jessica på Blåbäret.

 
 Inga kommentarer: