Vår mail-adress

onsdag 1 september 2010

Bokmärke


Vi har börjat terminen med att 3-5 åringarna har fått göra namnkort och bokmärken. Namnkorten ska vi ha som placeringskort när vi dukar borden och bokmärken får barnen ta hem. På korten har barnen fått skriva sina namn, en gång på datorn och en gång med en penna. Sedan har de fått trycka olika symboler (stjärnor, hjärtan, blommor, och fjärilar) i papper från tidningar. De har sedan valt att klistra upp t.ex. 5 symboler eftersom deras namn har 5 bokstäver eller 4 symboler för att man är 4 år eller 4 symboler för att de är 4 medlemmar i familjen o.s.v. Barnen har själva valt vad symbolerna står för.
                                                                                                                   
Kristina på Lingonet

Inga kommentarer: